Các bước bắt đầu sử dụng

Navigation:  »No topics above this level«

Các bước bắt đầu sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi cài đặt thành công làm sao để anh/chị sử dụng được và các thao tác chi tiết như thế nào? Mục này sẽ hướng dẫn anh/chị các bước bắt đầu sử dụng phần mềm, chi tiết như sau:

oKhởi động MISA Mimosa.NET 2014

oĐăng ký giấy phép sử dụng

oKhởi tạo dữ liệu kế toán

oMở dữ liệu kế toán

oThiết lập chế độ tự động sao lưu DLKT

oThiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu