Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế > Lập bảng kê bán ra >

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

image981

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ tính thuế

Xác định khoảng thời gian tính thuế

Tháng

Chọn tháng tính thuế

Năm

Chọn năm tính thuế

Nhóm HHDV

Nhóm hàng hóa dịch vụ

Ký hiệu HĐ

Ký hiệu hóa đơn

Số HĐ

Số hóa đơn

Ngày HĐ

Ngày phát sinh hóa đơn

Tên người mua

Tên người mua hàng

Mã số thuế

Mặt hàng

Mã số thuế

Tên mặt hàng bán ra

Doanh số

Số tiền của mặt hàng bán ra

Thuế suất

Thuế suất đối với mặt hàng bán ra

Thuế GTGT

Số tiền GTGT đối với mặt hàng bán ra

Loại HĐ

Loại hóa đơn mua hàng

Kê cả hóa đơn thường

Tính chọn ô này để liệt kê cả hóa đơn thường lên trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để tạo một bảng kê mới.

-       Chọn kỳ tính thuế bằng cách đưa con trỏ chuột vào góc bên phải của ô Tháng và Năm, nhấn chuột vào nút mũi tên lên hoặc xuống image977 để chọn Tháng và Năm cần tính thuế.

-       Hệ thống tự động cập nhật số liệu của tất cả các hóa đơn phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn ở mục Kỳ tính thuế.

-       Chọn hóa đơn, chứng từ cần đưa lên Bảng kê bằng cách tích chọn ô vuông image733 nằm bên trái tương ứng với từng hóa đơn bán hàng. NSD có thể chọn nhanh tất cả các hóa đơn bằng cách tích chọn ô vuông image733 nằm trên thanh tiêu đề cột của Bảng kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu Bảng kê hóa đơn, chứng từ mới.

Để lấy được số liệu của các hóa đơn, chứng từ có liên quan đến thuế lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ, NSD vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Thiết lập ngầm định. Nhấn nút image978 ở ô Hạch toán thuế GTGT và chọn . Ở trang Thống kê của các Hóa đơn bán hàng, NSD phải chọn đối tượng có liên quan đến từng hóa đơn bán hàng cụ thể.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.