Tờ khai thuế GTGT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế >

Tờ khai thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập NSD lập tờ khai thuế GTGT trong từng tháng. Chức năng này chỉ áp dụng với tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 28/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế GTGT\Tờ khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến việc hạch toán thuế của đơn vị.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như: Tháng, Năm.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của từng tờ khai được chọn.

image982

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Tờ khai. Để thêm mới tờ khai thuế GTGt kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép tờ khai thuế GTGT được chọn trước đó. Để xem tờ khai thuế GTGT cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép tờ khai thuế GTGT được chọn trước đó. Để xóa tờ khai thuế GTGT cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.