Phân hệ Thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Thuế cho phép lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, tự động khấu trừ thuế và lên tờ khai thuế,…

8 Quy trình của phân hệ Thuế

image968

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập bảng kê mua vào

image969

- Hàng tháng, kế toán căn cứ vào chứng từ phát sinh trong kỳ sẽ tiến hành lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Lập bảng kê bán ra

image970

- Hàng tháng, kế toán căn cứ vào chứng từ phát sinh trong kỳ sẽ tiến hành lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Khấu trừ thuế

image971

- Cuối tháng căn cứ vào số thuế đầu vào, đầu ra kế toán sẽ thực hiện khấu trừ thuế để xác định số thuế GTGT đơn vị phải nộp trong tháng hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang tháng sau.

Tờ khai thuế

image972

- Xem và in Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT).

Nộp thuế

image973

- Nộp các loại thuế phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị.

Nhóm HHDV mua vào

image974

- Đơn vị khai báo và theo dõi các khách hàng trong danh sách của đơn vị.

Phân hệ Thuế chỉ xuất hiện nếu khi tạo dữ liệu kế toán mới, đơn vị chọn có hạch toán thuế giá trị gia tăng. Đơn vị có thể thay đổi tùy chọn này bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, tại phần “Đơn vị có hạch toán thuế GTGT không?” tích chọn ô “Có”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.