Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính để nhập khẩu vào phần mềm tổng hợp MISA Mimosa.NET X12014.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

R39-6

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo: Quý I, II, III, IV (bắt buộc chọn)

Năm báo cáo

Chọn năm báo cáo tài chính muốn xuất khẩu (bắt buộc chọn)

Tên báo cáo

Tên báo cáo tài chính

Về trước

Chuyển về màn hình liền trước đó

Chế độ xuất khẩu

Chọn chế độ cần xuất khẩu cho báo cáo

Tiếp tục

Chuyển về màn hình liền sau đó

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo tài chính để xuất khẩu

-       Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo. Tùy chọn "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán": Tích chọn nếu muốn xuất khẩu Quý IV hoặc cả năm bao gồm tháng chỉnh lý.

-       Chọn Năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

-       Chọn báo cáo tài chính cần xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 bên trái tương ứng với báo cáo tài chính cần xuất khẩu. NSD có thể chọn nhanh tất cả các báo cáo tài chính để xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 trên thanh tiêu đề Tên báo cáo.

- Tùy chọn xuất khẩu: Tùy chọn cách lấy số liệu lên báo cáo xuất khẩu. Đơn vị tích vào nút Tùy chọn xuất khẩu để lựa chọn cách lấy số liệu báo cáo khi xuất khẩu.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước kế tiếp

image382

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nơi lưu tệp

Địa chỉ đường dẫn tới nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu

Về trước

Chuyển về màn hình liền trước đó

Xuất khẩu

Nhấn nút này để thực hiện việc xuất khẩu báo cáo tài chính

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo tài chính để xuất khẩu

-       Chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu ra bằng cách nhấn chuột vào nút image253.

-       Trong hộp hội thoại Save As, nhập tên tệp xuất khẩu ra vào mục File name, sau đó nhấn nút <<Save>>.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> để thực hiện việc xuất khẩu dữ liệu.

image383

-       Khi xuất hiện thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công” thì nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.