Nhập khẩu dữ liệu từ Excel

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu từ Excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng này cho phép người sửa nhập khẩu dữ liệu từ file Excel do MISA cung cấp vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 (nhập khẩu các danh mục).

Các thao tác

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu kế toán từ tệp .xml vào dữ liệu kế toán mới

28-01-2013 10-36-46 SA

-       Chương trình sẽ hiển thị hộp thoại Nhập khẩu dữ liệu sau:

image544

-       Kích chuột vào <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước chọn tệp nguồn

-       Kích chuột vào <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ lệnh nhập khẩu dữ liệu

-       Bước 1: Chọn tệp nguồn

28-01-2013 11-03-08 SA

-       Nhấn vào nút image546để chọn đường dẫn đến nơi chứa file excel

-       Tích chọn loại danh mục bạn muốn nhập khẩu

-       Kích chuột vào <<Thực hiện>> để chuyển sang bước 2

-       Kích chuột vào << Về trước>> để quay lại màn hình giới thiệu

-       Kích chuột vào <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ lệnh nhập khẩu dữ liệu

-       Bước 2: Kết quả nhập khẩu

image547

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.