Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD nhập khẩu danh mục, số dư, số phát sinh từ file đã được xuất ra từ chính dữ liệu trong chương trình MISA Mimosa.NET 2014

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml

Nhap_xml_01

-       Chương trình xuất hiện hộp thoại

Nhap_xml_03

-       Tại mục Chọn tệp nhập khẩu NSD kích chuột vào biểu tượng image387 để chọn đường dẫn lưu tệp .xml cần nhập khẩu vào

-           Chọn đường dẫn lưu tệp cần nhập khẩu

-      Nhấn <<Open>>, hộp thoại Nhập khẩu dữ liệu hiển thị các các danh mục, số dư, số phát sinh cần nhập khẩu

Nhap_xml_04

-    NSD chọn loại danh mục, số dư, số phát sinh cần nhập khẩu vào. Trong trường hợp NSD thực hiện nhập khẩu Số dư chương trình có thêm tùy chọn Thiết lập chi tiết số dư tài khoản

-         Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình nhập khẩu từ tệp .xml

+    Trường hợp NSD tích chọn vào Thiết lập chi tiết số dư tài khoản, nhấn <<Tiếp tục>> chương trình sẽ hiển thị giao diện tích chọn tài khoản cần nhập khẩu.

Nhap_xml_04_01

+    Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình nhập khẩu.

Nhap_xml_05_01

-         Nhấn nút <<Thực hiện>> để chấp nhận thực hiện nhập khẩu từ tệp .xml

-    Sau khi thực hiện nhập khẩu chương trình hiển thị hộp thoại thông báo kết quả nhập khẩu

Nhap_xml_05

-       Nhấn nút <<In kết quả>> để chấp nhận thực hiện In kết quả

-       Nhấn nút <<Lưu kết quả>> để chấp nhận thực hiện Lưu kết quả

-         Nhấn nút <<Đóng>> để kết thúc quá trình nhập khẩu dữ liệu

Chú ý:

1.Trước khi nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml vào cơ sở dữ liệu hiện tại, NSD nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện chức năng này.

2.Chứng từ sau khi được nhập khẩu sẽ ở trạng thái không ghi sổ

3.Đối với các chứng từ có cùng số chứng từ, cùng số phiếu nhập, cùng số phiếu xuất trên dữ liệu nhập và dữ liệu xuất  thì chương trình không cho phép nhập khẩu các chứng từ này.

4.Chương trình không hỗ trợ nhập khẩu các Loại chứng từ: Bảng kê, Kết chuyển chuyển số dư đầu năm, kết chuyển số dư cuối năm, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Chứng từ ghi sổ, Bảng kê thuế mua vào, Bảng kê thuế bán ra. Sau khi nhập khẩu chứng từ NSD có thể sử dụng các tính năng của chương trình là có thể lập được các chứng từ này.

5.Chương trình không hỗ trợ nhập khẩu cho Số dư, Chứng từ thuộc phân hệ VTHH khi dữ liệu nhập và dữ liệu xuất có phương pháp tính giá khác nhau.

6.Để quá trình nhập khẩu được thành công với số lượng bản ghi lớn, NSD nên sử dụng chức năng nhập khẩu danh mục trước hoặc nhập khẩu đồng thời cả số phát sinh hoặc số dư với danh mục. Ví dụ: NSD cần xuất khẩu từ dữ liệu A và nhập khẩu vào dữ liệu B chứng từ nhập kho có số chứng từ là NK01 của VPP. Tuy nhiên, trong dữ liệu B không khai báo vật tư VPP => khi đó nhập khẩu sẽ thất bại. Để nhập khẩu thành công NSD cần thực hiện khai báo VPP trong dữ liệu B hoặc khi xuất khẩu chứng từ Nhập kho thì NSD đồng thời xuất khẩu danh mục Vật tư và thực hiện nhập khẩu bình thường.

7.Đối với dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá đích danh NSD khi nhập chứng từ xuất kho nên nhập khẩu đồng thời với chứng từ nhập kho và số dư VTHH đầu năm. Vì vậy, khi đó NSD khi xuất khẩu Phiếu xuất thì nên xuất khẩu đồng thời chứng từ nhập kho và Số dư VTHH..

8.Đối với dữ liệu nhập là dữ liệu của đơn vị tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động khi thực hiện nhập khẩu chương trình sẽ ẩn tất cả các chứng từ trong phân hệ kho bạc và các chứng từ chuyển khoản từ như: Chuyển khoản kho bạc mua VTHH, Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ, Chuyển khoản kho bạc trả lương, Chuyển khoản kho bạc thanh toán bảo hiểm, Chuyển khoản kho bạc trả tiền nhà cung cấp không liên quan đến file xuất khẩu có các chứng từ này hay không.

9.Đối với dữ liệu nhập là dữ liệu của đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình sẽ ẩn toàn bộ chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng và một số chứng từ thuộc phân hệ mua hàng như Chi tiền gửi trả nhà cung cấp, Phiếu chi trả nhà cung cấp, Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp không liên quan đến file xuất khẩu có các chứng từ này hay không

10.Đối với dữ liệu nhập là dữ liệu của đơn vị không theo dõi quản lý kho khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình tự động ẩn toàn bộ các chứng từ thuộc phân hệ Vật tư hàng hóa không liên quan đến file xuất khẩu có các chứng từ này hay không

11.Đối với dữ liệu nhập là dữ liệu của đơn vị không sử dụng lương khi thực hiện chức năng xuất khẩu chương trình tự động ẩn toàn bộ các chứng từ thuộc phân hệ Lương không liên quan đến file xuất khẩu có các chứng từ này hay không

12.Đối với trường hợp dữ liệu xuất có Định dạng số sau dấu phẩy lớn hơn Định dạng ở dữ liệu xuất thì xảy ra một số trường hợp sai số nhất định. Vì vậy, trước khi xuất khẩu, nhập khẩu NSD cần kiểm tra và định dạng lại Định dạng số của dữ liệu nhập

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.