Thêm mới Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Thêm mới Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới tài khoản để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image555

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản về tài khoản mới

Số tài khoản

Mã số tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tên tài khoản

Tên của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tài khoản tổng hợp

Số tài khoản tổng hợp của tài khoản mới

Nhóm tài khoản

Xác định tài khoản mới thuộc nhóm nào. NSD sẽ cần xác định thông tin này khi bỏ trống ô Tài khoản tổng hợp (bắt buộc nhập)

Tính chất

Tính chất của tài khoản là Dư Nợ, Dư Có, Lưỡng tính hay Kết chuyển. NSD sẽ cần xác định thông tin này khi bỏ trống ô Tài khoản tổng hợp (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về tài khoản

Chi tiết theo

Xác định có theo dõi tài khoản chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Loại quỹ,... hay không. Nếu tài khoản cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.

Ví dụ: TK 1111.01 cần theo dõi chi tiết theo Loại quỹ, NSD tích chọn ô Loại quỹ. Khi đó, mỗi khi hạch toán có sử dụng TK 1111.01, NSD bắt buộc phải chọn Loại quỹ mới có thể ghi sổ được chứng từ.

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản

Cất

Lưu tài khoản mới

Hủy bỏ

Không lưu tài khoản mới

-       Nhập Số tài khoản và Tên tài khoản.

-       Chọn Tài khoản tổng hợp hoặc bỏ trống ô thông tin này. Nếu bỏ trống, chọn Nhóm tài khoản và Tính chất tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tài khoản mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.