Thêm mới Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng/Ban >

Thêm mới Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Phòng/Ban để theo dõi trong quá trình hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Phòng/Ban, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image598

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã phòng/ban

Mã của phòng hoặc ban (bắt buộc nhập)

Tên phòng/ban

Thuộc phòng ban

Tên của phòng hoặc ban (bắt buộc nhập)

Phòng ban cha của phòng ban đang khai báo

Diễn giải

Thông tin chi tiết về phòng hoặc ban

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi phòng hoặc ban

Cất

Lưu phòng hoặc ban mới

Hủy bỏ

Không lưu phòng hoặc ban mới

-       Nhập Mã phòng/ban, Tên phòng/ban và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Phòng/ban mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.