In khoản lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Khoản lương >

In khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các Khoản lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Khoản lương, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.