Thêm mới Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Ngạch lương >

Thêm mới Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Bổ sung thêm ngạch lương theo nhu cầu quản lý của đơn vị

Bổ sung thêm ngạch lương khi quy định nhà nước thay đổi, bổ sung ngạch lương

Hướng dẫn thực hiện

-       Tại màn hình danh sách Ngạch lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image611

 

-       Nhập Mã ngạch lương và Tên ngạch lương.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Ngạch lương mới.

Xem thêm

Nhân bản Ngạch lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.