Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động sự nghiệp >

Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới hoạt động sự nghiệp để quản lý và sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hoạt động sự nghiệp, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image641

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hoạt động SN

Mã của hoạt động sự nghiệp (bắt buộc nhập)

Tên hoạt động SN

Tên của hoạt động sự nghiệp (bắt buộc nhập)

Thuộc hoạt động SN

Xác định hoạt động hiện thời thuộc hoạt động tổng hợp nào

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi hoạt động sự nghiệp

Cất

Lưu Hoạt động sự nghiệp mới

Hủy bỏ

Không lưu Hoạt động sự nghiệp mới

-       Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Hoạt động sự nghiệp mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.