Sửa Hoạt động sự nghiệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hoạt động sự nghiệp >

Sửa Hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các hoạt động sự nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn hoạt động sự nghiệp cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image605 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Hoạt động sự nghiệp, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.