Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngân hàng, kho bạc >

Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới tài khoản ngân hàng, kho bạc để quản lý và sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tài khoản ngân hàng, kho bạc, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image639

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số tài khoản

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc (bắt buộc nhập)

Tên kho bạc

Tên của ngân hàng, kho bạc (bắt buộc nhập)

Địa chỉ

Địa chỉ của ngân hàng, kho bạc

Loại quỹ ngầm định

Chọn loại quỹ ngầm định cho tài khoản ngân hàng, kho bạc

Diễn giải

Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, kho bạc

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cất

Lưu Tài khoản ngân hàng, kho bạc mới

Hủy bỏ

Không lưu Tài khoản ngân hàng, kho bạc mới

-       Nhập Số tài khoản, Tên kho bạc và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Tài khoản ngân hàng, kho bạc mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.