Thêm mới Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Thêm mới Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới mã thống kê dùng để thống kê các giao dịch kế toán có liên quan đến chỉ tiêu này.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mã thống kê, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image651

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã thống kê

Mã chỉ tiêu cần thống kê (bắt buộc nhập)

Tên thống kê

Tên chỉ tiêu cần thống kê (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về mã thống kê

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi mã thống kê

Cất

Lưu Mã thống kê mới

Hủy bỏ

Không lưu Mã thống kê mới

-       Nhập Mã thống kê, Tên thống kê và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Mã thống kê mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.