Nhân bản Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

Nhân bản Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Mã thống kê có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với mã thống kê khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Mã thống kê cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Mã thống kê với tất cả thông tin của mã thống kê gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Mã thống kê mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Mã thống kê mới.

Xem thêm

Thêm mới Mã thống kê

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.