Thêm mới Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhiệm vụ >

Thêm mới Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới nhiệm vụ để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhiệm vụ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image647

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nhiệm vụ

Mã của nhiệm vụ (bắt buộc nhập)

Tên nhiệm vụ

Tên của nhiệm vụ (bắt buộc nhập)

Thuộc nhiệm vụ

Xác định nhiệm vụ hiện thời thuộc nhiệm vụ tổng hợp nào

Hoạt động

Xác định nhiệm vụ hiện thời thuộc hoạt động sự nghiệp nào

Số thứ tự

Số thứ tự của nhiệm vụ hiện thời hiển thị trên báo cáo

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Nhiệm vụ

Cất

Lưu Nhiệm vụ mới

Hủy bỏ

Không lưu Nhiệm vụ mới

-       Nhập Mã nhiệm vụ, Tên nhiệm vụ và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Nhiệm vụ mới.

Xem thêm

Thêm mới Hoạt động sự nghiệp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.