Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào >

Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hiển thị trên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image653

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nhóm

Mã của nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào (bắt buộc nhập)

Tên nhóm

Tên của nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Cất

Lưu Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào mới

Hủy bỏ

Không lưu Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào mới

-       Nhập Mã nhóm, Tên nhóm và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.