Nhân bản Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào >

Nhân bản Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào với tất cả thông tin của nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào mới.

Xem thêm

Thêm mới Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.