Thêm mới Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại chứng từ >

Thêm mới Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ thuộc cùng một loại như loại phiếu thu, phiếu chi,...

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại chứng từ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image655

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại CT

Mã của loại chứng từ (bắt buộc nhập)

Tên loại CT

Tên của loại chứng từ (bắt buộc nhập)

Tài khoản Nợ

Tài khoản ghi Nợ khi hạch toán

Tài khoản Có

Tài khoản ghi Có khi hạch toán

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại chứng từ

Cất

Lưu loại chứng từ mới

Hủy bỏ

Không lưu loại chứng từ mới

-       Nhập Mã loại CT, Tên loại CT và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu loại chứng từ mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.