Thêm mới Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài khoản tiền gửi kho bạc >

Thêm mới Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại tài khoản tiền gửi kho bạc, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image657

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại tài khoản

Mã số loại tải khoản tiền gửi kho bạc

Tên loại tài khoản

Tên của Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại tài khoản kho bạc

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cất

Lưu Loại tài khoản kho bạc mới

Hủy bỏ

Không lưu loại tài khoản kho bạc mới

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.