Thêm mới mẫu số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mẫu số hóa đơn >

Thêm mới mẫu số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới mẫu số hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách mẫu số hóa đơn, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image659

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu số

Mẫu số hóa đơn

Loại hóa đơn

Tên Loại mẫu số hóa đơn

Tên mẫu

Tên của mẫu số hóa đơn

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Mẫu số hóa đơn

Cất

Lưu Mẫu số hóa đơn mới

Hủy bỏ

Không lưu Mẫu số hóa đơn mới

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.