Nhân bản Mẫu số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mẫu số hóa đơn >

Nhân bản Mẫu số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một mẫu số hóa đơn có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với mẫu số hóa đơn khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Mẫu số hóa đơn cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Mẫu số hóa đơn với tất cả thông tin của mẫu số hóa đơn gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho mẫu số hóa đơn mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu mẫu số hóa đơn mới.

Xem thêm

Thêm mới mấu số hóa đơn

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.