Thu tiền mặt

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền mặt >

Thu tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi thu tiền mặt tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi phát sinh hoạt động thu tiền vào quỹ sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

Sau khi nhận được yêu cầu trả tiền của người nộp tiền, kế toán thực hiện lập Phiếu thu.

Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

oQuy trình thực hiện rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi về nhập quỹ

Khi có nhu cầu rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi về nhập quỹ, kế toán lập giấy rút tiền (trường hợp tài khoản tiền gửi tại kho bạc) hoặc viết séc tiền mặt (trường hợp tài khoản tiền gửi tại ngân hàng).

Sau khi làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng/kho bạc, kế toán lập phiếu thu và bàn giao lại số tiền rút về cho thủ quỹ.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng/kho bạc, thực hiện ghi sổ chi tiết tiền gửi.

oQuy trình thực hiện rút dự toán nhập quỹ

Quy trình thực hiện

Khi có nhu cầu chi tiêu, đơn vị thực hiện rút dự toán về quỹ tiền mặt. Quy trình thực hiện như sau:

Kế toán lập Giấy rút tiền mặt kèm bảng kê chứng từ hoặc chứng từ gốc gửi kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

Kho bạc thực hiện kiểm tra và cấp phát tiền mặt cho đơn vị.

Kế toán lập phiếu thu và bàn giao lại số tiền rút về cho thủ quỹ.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy rút dự toán ghi sổ theo dõi dự toán và các sổ kế toán liên quan.

oQuy trình thực hiện Thu hồi tạm ứng, thu được các khoản phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác)

Khi nhân viên hoàn trả tạm ứng hoặc khách hàng trả tiền bằng tiền mặt, đơn vị thực hiện thu tiền. Quy trình thực hiện như sau:

Căn cứ vào đề nghị thanh toán tạm ứng, đề nghị trả tiền của khách hàng, kế toán lập phiếu thu.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời ghi sổ công nợ khách hàng/sổ theo dõi tạm ứng nhân viên.

oQuy trình thực hiện Thu phí, lệ phí

Khi thu phí, lệ phí nhập quỹ tiền mặt, căn cứ vào kết quả tổng hợp của nhân viên phụ trách thu phí, lệ phí hoặc của người nộp tiền, kế toán lập phiếu thu.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

oQuy trình thực hiệnThu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ bằng tiền mặt. Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên bán hàng, kế toán thực hiện xuất hóa đơn, đồng thời lập phiếu thu.

Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt đồng thời ghi sổ chi tiết doanh thu

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oRút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi về nhập quỹ

Nợ TK 111

Có TK 112 - chi tiết theo tài khoản ngân hàng

oRút dự toán nhập quỹ

Nợ TK 111

Có TK 461/462

Đồng thời ghi Có 008/009

oThu hồi tạm ứng, thu được các khoản phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác)

Nợ TK 111

Có TK 312/311

oThu phí, lệ phí

Nợ TK 111

Có TK 511

oThu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 111 - Tổng giá thanh toán

Có TK 531 - Giá bán chưa thuế GTGT

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT nhưng tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 111 - Tổng giá trị thanh toán

Có TK 531 - Tổng giá trị thanh toán

 

hmtoggle_plus1Ví dụ:

oNgày 27.7.2015, đơn vị thu học phí tháng 8 của học sinh, nhập quỹ tiền mặt, số tiền 10.000.000, nguồn Phí, lệ phí, thuộc hoạt động thường xuyên của đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện thu tiền

                 Xem phim hướng dẫn

                 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu thu, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Phiếu thu (hoặc Phiếu thu bán hàng, Phiếu thu bán TSCĐ, Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB). Theo ví dụ trên, anh chị chọn Phiếu thu.

oPhần mềm hiển thị giao diện nhập liệu phiếu thu. Anh chị nhập các thông tin chung: của chứng từ như: Người nộp, Lý do nộp, Ngày PT, Số PT…;

o Tại phần thông tin chi tiết, anh chị nhập định khoản của nghiệp vụ phát sinh. Theo ví dụ trên anh chị hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 511.

oVì tài khoản 511 chi tiết theo Hoạt động sự nghiệp, anh chị tích sang tab Thống kê, chọn Hoạt động sự nghiệp là hoạt động thường xuyên

PT

 

oAnh chị kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành lập Phiếu thu.

oTại đây anh chị có thể in được Phiếu thu.

oLưu ý: Với các loại phiếu thu khác như: Phiếu thu bán hàng, Phiếu thu bán TSCĐ hoặc Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, Phiếu thu rút tiền gửi NH,KB, anh chị cũng lập tương tự bằng cách di chuột vào biểu tượng Lập phiếu thu trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền mặt rồi chọn chức năng tương ứng.

Lên đầu trang