Nộp tiền vào tài khoản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền gửi >

Nộp tiền vào tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi mang tiền mặt tại quỹ của đơn vị nộp vào tài khoản tiền gửi thì ghi nhận như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oSau khi thu các khoản thu tại đơn vị bằng tiền mặt, đơn vị mang tiền mặt tại quỹ nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại kho bạc.

oKhi có tiền mặt tại quỹ tồn dùng không hết, đơn vị mang tiền đi nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 1121/ Có 1111: Mang tiền mặt tại quỹ nộp vào tài khoản tiền gửi

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 20/06/2015 đơn vị mang tiền mặt vừa thu học phí đi nộp vào tài khoản tiền gửi, số tiền: 50.000.000.

Hướng dẫn nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi

                 Xem phim hướng dẫn:

 

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi, chọn Phiếu chi nộp tiền vào tài khoản NH, KB...

Nhập các thông tin chung của chứng từ như: Người nhận, Lý do chi, Ngày PC, Số PC, Nộp vào TK (chọn số tài khoản ngân hàng nộp vào)…; sau đó tại phần thông tin chi tiết hạch toán Nợ 1121/ Có 1111

      Them moi PC nop tien

Đơn vị nhập các thông tin chi tiết và nhấn Cất.

Tại đây, anh chị có thể in được Phiếu chi.

Ngoài cách trên, đơn vị có thể thực hiện nghiệp vụ này trên giao diện Thu tiền gửi, bằng cách vào menu Nghiệp vụ\ Tiền gửi\ Thu tiền, hoặc xem chi tiết Tại đây