Thu tiền gửi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền gửi >

Thu tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi nhận được giấy báo Có của ngân hàng, đơn vị cần ghi nhận như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ:

Khi nhận tiền vào tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện hạch toán kế toán thực hiện như sau:

Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi gửi giấy báo có cho đơn vị, thông báo về khoản tiền đổ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị

Căn cứ vào giấy báo có, kế toán lập chứng từ ghi nhận khoản thu tiền gửi đã nhận và ghi sổ chi tiết tiền gửi

 

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

                                         

Nợ TK 112/ Có TK 461/462, Đồng thời ghi Có 008/009: Nhận kinh phí cấp trên cấp bằng tiền gửi

Nợ TK 112/ Có 511: Thu các khoản phí, lệ phí bằng tiền gửi

Nợ 112/ Có 531, Có 333: Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ bằng tiền gửi

Nợ 112/ Có 521 hoặc Nợ 112/ Có 461 (462): Nhận viện trợ, tài trợ bằng tiền gửi

Nợ 112/ Có 311, 312: Thu tiền của khách hàng hoặc các đối tượng khác bằng tiền gửi

 

hmtoggle_plus1Ví dụ:

 

Ngày 25/06/2015, đơn vị nhận được giấy báo Có của ngân hàng: Công ty TNHH Thăng Long chuyển trả tiền mua dịch vụ thẩm định công trình, số tiền 20.000.000.

Hướng dẫn Thu tiền gửi:

         Xem phim hướng dẫn

 

         

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

 Thu tiền gửi từ Khách hàng trả tiền mua dịch vụ:

 

Vào Nghiệp vụ\ Tiền gửi\ Thu tiền gửi

Nhập các thông tin chung của chứng từ như: Ngày chứng từ, Số chứng từ, Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK (chọn số tài khoản ngân hàng nộp vào)…; sau đó tại phần thông tin chi tiết hạch toán Nợ 1121/ Có 3111. Cột Đối tượng chọn đối tượng là khách hàng trước đó đã ghi nhận công nợ.

Thu tien gui_KH

 

Đơn vị nhập các thông tin chi tiết chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Tại đây, anh chị có thể in được Giấy nộp tiền vào tài khoản