Chọn cam kết chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Rút dự toán >

Chọn cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Khi phát sinh hợp đồng từ 100 triệu trở lên đối với hoạt động thường xuyên và từ 500 triệu đồng trở lên đối với kinh phí xây dựng cơ bản đơn vị thực hiện lập Giấy đề nghị cam kết chi và gửi cho kho bạc. Khi rút dự toán đơn vị thực hiện rút theo cam kết chi đã được cam kết

Chức năng này cho phép NSD chọn được rút cho cam kết chi và thực hiện thêm nhanh chứng từ rút dự toán theo các thông tin cam kết chi đã lập trước đó

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

- Trên giao diện rút dự toán chọn cam kết chi, chương trình phiển thị hộp thoại chọn cam kết chi

CKC003

 

-   Trên hộp thoại Chọn cam kết chi NSD chọn cam kết chi cần rút, chương trình sẽ tự động lấy lên các dòng cam kết chi còn lại

- NSD chọn dòng chi tiết cần rút và nhấn đồng ý.

- Trường hợp chưa rút hết số tiền thì trên chứng từ nhâp liệu (VD: Rút dự toán tiền mặt) NSD thực hiện sửa lại số tiền cần rút

-  Nhấn nút <<Cất>> để lưu chứng từ nhập liệu

Chú ý: Số Cam kết chi còn lại sẽ được trừ đi số cam kết chi đã rút trước đó


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.