Thanh toán tạm ứng đối với trường hợp rút và chi khi chưa cấp dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc > Thanh toán tạm ứng >

Thanh toán tạm ứng đối với trường hợp rút và chi khi chưa cấp dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi đơn vị rút về một tiểu mục và chi ra ở các tiểu mục khác thì phải xử lý như thế nào

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oTrường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách nhà nước chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyên quyết định, cơ quan tài chính và kho bạc thực hiện tạm cấp kinh phí ngân sách cho đơn vị. Khi thực hiện thanh toán tạm ứng, sau khi được kho bạc duyệt, kế toán thực hiện kết chuyển số tạm ứng sang nguồn kinh phí.

hmtoggle_plus0Định khoản

o Sau khi khoản rút/chi chưa cấp dự toán được kho bạc thanh toán, kế toán phải thực hiện định khoản bút toán sau"

Nợ TK 336/Có TK 461/462

Đồng thời Có TK 008/009

Hướng dẫn xử lý số dự toán còn lại bị âm khi rút về một tiểu mục và chi ở các tiểu mục khác

 Xem phim hướng dẫn

 

         

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Điều kiện để lập được Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

Phải có chứng từ chuyển khoản hoặc Phiếu chi tạm ứng chưa cấp dự toán.

Các chứng từ phải chọn đúng Nghiệp vụ là Tạm ứng chưa cấp dự toán.

Thời gian lập bảng kê là thời gian phát sinh các chứng từ trên.

Sau khi có đầy đủ các điều kiện trên ta tiến hành Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

- Vào phân hệ Kho bạc, nhấp phải chuột vào Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán.

_img157

Chọn thời gian lập bảng kê.

Diễn giải: ghi nội dung bảng kê

Trong tab chứng từ, ngày lập, ngày HT chương trình từ động để là ngày cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo lúc chọn thời gian; Số CT chương trình tự động sinh.

Trong tab bảng kê, tích chọn những chứng từ muốn lên bảng kê để thanh toán.

Để chọn hết toàn bộ chứng từ lên bảng kê thì tích vào ô vuông trên cùng.

Sau đó nhấn nút Cất.

-Lập bảng kê xong ta in được:

Bảng kê chứng từ thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

- Bấm vào nút mũi tên màu đen bên cạnh nút In để in các chứng từ trên.

- MISA có nhiều mẫu Bảng kê và Giấy đề nghi, chọn mẫu phù hợp với đơn vị mình để in.

* Lưu ý :

oKhi đơn vị mới lập bảng kê chứng từ thanh toán thì những chứng từ trong bảng kê này chưa lên báo cáo tài chính.

 Sau đó đơn vị lên kho bạc thanh toán, khi được chấp nhận thanh toán thì làm như sau:

-        Vào phân hệ Kho bạc, nhấp chuột phải vào Lập bảng kê,chọn Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

_img158

Nhấp đôi chuột vào để mở bảng kê mà anh chị đã lập vừa nãy lên.

Chuyển qua tab Thanh toán , tích chọn vào những chứng từ được thanh toán kho bạc.

Nhấn vào nút Thanh toán trên thanh công cụ.

_img159

Sau khi nhấn Thanh toán chương trình tự động kết chuyển từ 33611 sang 46121, để xem chứng từ kết chuyển này thì chuyển qua thẻ Chứng từ kết chuyển.

Chỉ khi nào có chữ Hủy thanh toán (như hình vẽ) thì chương trình mới kết chuyển.

_img160

Nhấn thanh toán xong thì bảng kê này đã lên báo cáo tài chính.

Sau khi nhấn Thanh toán xong thì không in được Bảng kê chứng từ thanh toán

Để sửa lại bảng kê hoặc để in Bảng kê và Giấy đề nghị thì nhấn nút Hủy thanh toán và sửa.