Thanh toán tạm ứng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Làm sao để thanh toán tạm ứng?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

o Đối với các khoản rút dự toán tạm ứng, khi có đủ hồ sơ, chứng từ, kế toán lập hồ sơ thanh toán tạm ứng nộp lên kho bạc để làm thủ tục thanh toán tạm ứng.

o Hồ sơ thanh toán tạm ứng bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

+ Bảng kê chứng từ thanh toán kèm chứng từ gốc

Một số trường hợp đặc biệt

oRút tạm ứng ở tiểu mục này và chi ra ở tiểu mục khác thì phải làm thế nào?

oThanh toán tạm ứng đối với khoản tạm ứng chưa cấp dự toán thì phải làm thế nào?

Hướng dẫn thanh toán tạm ứng

 Xem phim hướng dẫn

 

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào phân hệ Kho bạc, nhấp phải chuột vào Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

_img193

 

Chọn, khai báo các thông tin cần thiết: Khoảng thờ giản lập bảng kê, diễn giải, chứng từ cần lập

Sau đó nhấn nút Cất.

Lập bảng kê xong anh/chị nhấn nút In để in các chứng từ sau:

+ Bảng kê chứng từ thanh toán

 + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Vào phân hệ Kho bạc, nhấp phải vào Lập bảng kê, chọn Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

_img194

Nhấp đôi chuột vào bảng kê mà đã được kho bạc thanh toán.

Chuyển qua tab Thanh toán , tích chọn vào những chứng từ đýợc kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn vào nút Thanh toán trên thanh công cụ.

_img195

 

Sau khi bảng kê được thanh toán thì số liệu chi này mới lên báo cáo tài chính.

Sau khi nhấn Thanh toán xong thì không in được Bảng kê chứng từ thanh toán .

Để sửa lại bảng kê hoặc để in Bảng kê và Giấy đề nghị thì nhấn nút Hủy thanh toán và sửa.

* Lưu ý:        

Thời gian lập bảng kê phải là thời gian phát sinh những chứng từ chi tạm ứng.

Chứng từ chi phải hạch toán Nợ 661 (hoặc 662), chọn Nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán.

Khi nào bảng kê được Thanh toán thì các chứng từ được lập trong bảng kê mới lên được báo cáo.