Cho phép in C26-HD

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa > Xuất kho >

Cho phép in C26-HD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép in mẫu C26-HD: Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Chương trình cho phép NSD nhập liệu thông tin bổ sung và tự động cập nhật thông tin bổ sung này vào Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Thêm mới một phiếu xuất kho

-       Trên giao diện phiếu xuất kho kích chuột vào biểu tượng In image812 trên thanh công cụ, chương trình hiển thị hộp thoại thông tin bổ sung

image813

-       Nhập liệu các thông tin bổ sung trên form Thông tin bổ sung

-       Nhấn <<Đồng ý>>, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin bổ sung vào Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ .

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.