Trộn mẫu Ủy nhiệm chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Chi tiền gửi >

Trộn mẫu Ủy nhiệm chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nội dung

- Chức năng này cho phép NSD tự thiết kế mẫu ủy nhiệm chi theo nhu cầu của đơn vị

Chức năng

- Sau khi lập chứng từ chi tiền gửi NSD vào In chọn Thiết kế mẫu chứng từ chương trình hiển thị màn hình

R18-9

- Trên màn hình Thiết kế mẫu chứng từ NSD có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa các mẫu chứng từ có liên quan

Thêm mẫu chứng từ

- Thêm mẫu chứng từ: Để thêm một mẫu chứng từ tại phân hệ có liên quan, NSD thực hiện các thao tác sau:

o Chuẩn bị tệp mẫu bằng cách soạn thảo mẫu có định dạng .doc; .docx; .xls; .xlsx. VD: hình ảnh mẫu như phía dưới (chú ý: Chứng từ có bao nhiêu liên thì cần thiết kế bấy nhiêu liên)

R18-12

o Để trộn được dữ liệu từ phần mềm vào các mẫu chứng từ thiết kế, NSD nhấn mũi tên bên phải biểu tượng trên thanh công cụ

R18-10

o Chọn mẫu trường trộn cần tải. VD: Ủy nhiệm chi

o Thực hiện chèn các trường trộn vào mẫu cần thêm như hình phía dưới

R18-13

o Lưu lại tệp mẫu trên máy tính

o Thực hiện thêm mẫu chứng từ: Nhấn <<Thêm>> trên thanh công cụ

R18-14

 

oChọn đến file mẫu chứng từ đã lưu và khai báo các thông tin như tên mẫu, phân loại mẫu

oNhấn Cất để lưu lại thông tin vừa thêm

Sửa mẫu chứng từ

- Chọn chứng từ cần sửa trên màn hình hộp thoại Thiết kế mẫu chứng từ, nhấn  <Sửa> trên thanh công cụ

R18-15

- Thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thiết

-  Nhấn nút Cất để lưu lại thông tin vừa sửa

- Để tải mẫu chứng từ, NSD chọn mẫu chứng từ muốn tải rồi nhấn chọn biểu tượng <<Tải về>> ở phía cuối dòng của mỗi mẫu

- Sau khi thêm mẫu NSD vào In chọn đến chứng từ cần in. Chú ý: đối với các mẫu mới thêm vào sẽ hiển thị biểu tượng của định dạng mẫu (xls, xlsx, ..) để NSD dễ nhận biết

R18-16

Chú ý: Đối với các chứng từ của NH (ACB, Techcombank) MISA thực hiện mang đi trên chương trình, còn đối với các ngân hàng khác NSD tự thiết kế mẫu hoặc liên hệ với MISA để được trợ giúp