Xác định kỳ tính thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính thuế TNCN >

Xác định kỳ tính thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Xác định kỳ tính thuế TNCN để thực hiện tính thuế TNCN khấu trừ vào lương của từng cán bộ trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Bảng tính thuế, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Xác định kỳ tính thuế:

Tinhthue_Ct1

-       Chọn kỳ tính thuế bằng cách nhấn nút image289 ở ô Kỳ tính thuế.

-       Nhấn nút <<Tính thuế>> để chương trình bắt đầu tính thuế TNCN.

Chương trình sẽ căn cứ vào bảng lương và tất cả các bảng thu nhập không thường xuyên không trả cùng lương, khấu trừ không thường xuyên không trừ vào lương để tính thuế cho cán bộ theo quy định về thuế TNCN và trả về kết quả tính thuế.

Xem thêm

Bảng tính thuế

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.