Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo từng loại quỹ tiền. Ví dụ: TK 1111, 1112, 1113 (trong trường hợp yêu cầu quản lý của đơn vị cần theo dõi chi tiết các tài khoản này theo Loại quỹ)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Loại quỹ.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1020 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1021

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại quỹ

Tên các loại quỹ tiền của đơn vị

Dư Nợ

Nhập vào số dư Nợ đối với những tài khoản có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số dư Có đối với những tài khoản có tính chất là Dư Có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập vào số dư ở cột Dư Nợ hoặc Dư Có tùy theo tính chất của tài khoản.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

Trong trường hợp tài khoản chưa được đánh dấu theo dõi theo Loại quỹ, trước khi nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích chọn tài khoản cần theo dõi chi tiết theo Loại quỹ, sau đó tích vào ô “Loại quỹ”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.