Tìm kiếm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Tìm kiếm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD tìm kiếm một chứng từ bất kỳ đã nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Tìm kiếm, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1111 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1112

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn điều kiện tìm kiếm

Khung cho phép chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm theo

Chọn tìm kiếm chứng từ theo tiêu chí như: Ngày chứng từ, Số chứng từ, Loại chứng từ, Ngày ghi sổ, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có,...

Phép toán

Chọn phép toán tìm kiếm tương ứng. Ví dụ: Bằng, Nhỏ hơn, Lớn hơn, Trong khoảng, Chứa, Không chứa,...

Từ - Đến

Chọn khoảng thời gian của chứng từ sẽ tìm kiếm.

Chú ý: Với một số tiêu chí tìm kiếm, ô thông tin này sẽ là Giá trị - cho phép nhập giá trị tìm kiếm chứng từ.

Thêm

Thêm điều kiện tìm kiếm chứng từ

Cập nhật

Cập nhật điều kiện tìm kiếm chứng từ

Bỏ

Bỏ điều kiện tìm kiếm đã chọn

Bỏ tất

Bỏ tất cả điều kiện tìm kiếm đã chọn

Các điều kiện đã chọn

Khung hiển thị tất cả điều kiện đã chọn để tìm kiếm chứng từ

Điều kiện

Điều kiện tìm kiếm chứng từ. Thông tin này được lấy từ ô Tìm theo của khung Chọn điều kiện tìm kiếm.

Giá trị

Thông tin về phép toán và giá trị tìm kiếm lấy từ khung Chọn điều kiện tìm kiếm

Toán tử

Xác định toán tử tìm kiếm: Và – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn tất cả các điều kiện đã chọn; Hoặc – kết quả tìm kiếm phải thoả mãn một trong các điều kiện đã chọn.

Tất cả chứng từ

Tìm trong tất cả chứng từ

Chứng từ đã ghi sổ

Chỉ tìm trong những chứng từ đã ghi sổ

Chứng từ chưa ghi sổ

Chỉ tìm trong những chứng từ chưa ghi sổ

Nhóm theo chứng từ

Nhóm kết quả tìm kiếm theo từng loại chứng từ

Tìm

Thực hiện tìm kiếm với những điều kiện đã chọn

Kết quả

Khung hiển thị kết quả tìm kiếm

Xem chứng từ

Xem thông tin chi tiết của chứng từ đã tìm được

In

In danh sách chứng từ đã tìm được

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn điều kiện tìm kiếm thích hợp.

-       Nhấn nút <<Thêm>> để thêm điều kiện tìm kiếm vào danh sách điều kiện đã chọn.

-       Chọn vùng tìm kiếm chứng từ: tìm trong các chứng từ đã ghi sổ, chưa ghi sổ, tất cả.

-       Nhấn nút <<Tìm>> để tìm kiếm chứng từ với những điều kiện đã chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.