Khai báo thông tin ban đầu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Khai báo thông tin ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Thanh Khai báo thông tin ban đầu định hướng cho NSD biết cần phải làm những gì trước khi bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp bằng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014. Những thông tin cần khai báo lần lượt là: Người ký, Tài khoản Kho bạc, Loại khoản, Nguồn kinh phí, Loại quỹ, Khách hàng, nhà cung cấp, Phòng/Ban, Cán bộ, Vật tư, hàng hóa, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Chương trình mục tiêu, Dự án, Thiết lập ngầm định cho nhập liệuNhập số dư ban đầu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Khai báo thông tin ban đầu, xuất hiện thanh Khai báo thông tin ban đầu ở bên phải của màn hình.

image1110

-       Kích chuột vào phần Người ký để khai báo thông tin về người ký các chứng từ, sổ, báo cáo của đơn vị.

-       Tiếp tục kích chuột lần lượt vào các phần Tài khoản Kho bạc, Loại khoản, Nguồn kinh phí, Loại quỹ,… để thiết lập các thông tin này.

-       Sau khi khai báo các danh mục trên, NSD đã có thể bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của đơn vị mình bằng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014.

Thanh Khai báo thông tin ban đầu sẽ tự động xuất hiện ở lần mở DLKT đầu tiên sau khi NSD tạo DLKT thành công.

Mỗi khi NSD di chuột đến danh mục cần khai báo nào, nội dung mô tả cho danh mục đó sẽ xuất hiện ở phần dưới của thanh Khai báo thông tin ban đầu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.