Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các chương trình, khoản chi của dự án VAAC-US.CDC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi, xuất hiện màn hình sau:

image1033

-       Chọn hoạt động cần nhập số dư ban đầu.

-       Kích chuột phải chọn Nhập hoặc kích chuột vào biểu tượng image1034 trên thanh công cụ để tiến hành nhập số dư ban đầu cho hoạt động đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.