Xóa nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Xóa nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép xóa nội dung nhật ký truy cập.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Nhật ký truy cập, kích chuột phải chọn “Xóa, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1088

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Xóa tới ngày

Nhật ký truy cập từ trước cho tới ngày được chọn sẽ được xóa khỏi hệ thống

Sao lưu

Tùy chọn có sao lưu nhật ký trước khi xóa hay không

Đường dẫn tệp

Đường dẫn tới tệp sao lưu trước khi xóa. Thông tin này chỉ sáng lên khi NSD tích chọn vào ô Sao lưu.

Đồng ý

Xóa nhật ký truy cập

Huỷ bỏ

Không xóa nhật ký truy cập

-       Chọn thời gian Xóa tới ngày.

-       Tích chọn ô Sao lưu nếu muốn sao lưu nhật ký trước khi xóa.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc xóa nhật ký.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.