Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách nhật ký, hoặc chọn khoảng thời gian hiển thị dữ liệu nhật ký.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nếu NSD muốn cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách nhật ký, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ.

-       Nếu NSD muốn chọn khoảng thời gian hiển thị dữ liệu nhật ký, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Nạp”, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện màn hình có dạng sau:

image1089

Thông tin chi tiết trên màn hình

Từ ngày

Hiển thị dữ liệu nhật ký kể từ ngày

Đến ngày

Hiển thị dữ liệu nhật ký tới ngày

Đồng ý

Thực hiện thao tác nạp

Huỷ bỏ

Không thực hiện thao tác nạp

-       Chọn khoảng thời gian muốn hiển thị dữ liệu nhật ký.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.