Nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép ghi lại tất cả các thao tác của NSD đối với dữ liệu kế toán của đơn vị. NSD có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập, xuất hiện màn hình Nhật ký truy cập gồm 02 phần:

      Thanh tác nghiệp: Cho phép truy cập nhanh tới các chức năng của hệ thống.

      Màn hình danh sách: Danh sách các thao tác của NSD.

image1079

Tại màn hình Nhật ký truy cập, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Mở tệp nhật ký

Cất tệp nhật ký

Xóa nhật ký truy cập

Nạp

In

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.