Xem nhật ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập > Mở tệp nhật ký >

Xem nhật ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép xem nội dung của tệp nhật ký đã được lưu trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Sau khi thực hiện chức năng Mở tệp nhật ký, hộp hội thoại Xem nhật ký sẽ xuất hiện.

image1082

-       Tại đây, NSD có thể mở tiếp một nhật ký khác bằng cách kích chuột vào biểu tượng image1083, hoặc in nhật ký đang xem bằng cách kích chuột vào biểu tượng image1084.

-       Kích chuột vào biểu tượng image1085 để đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.