Mở tệp nhật ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Mở tệp nhật ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép mở tệp nhật ký đã được lưu trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Nhật ký truy cập, kích chuột phải chọn “Mở tệp nhật ký”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1080 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1081

-       Tìm đến và kích chọn tệp nhật ký cần mở.

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp nhật ký.

Xem thêm

Xem nhật ký

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.