Giới thiệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

Giới thiệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Hiển thị hộp hội thoại giới thiệu về MISA Mimosa.NET 2014: phiên bản ứng dụng, bản quyền, website, email, điện thoại…

image1165

8 Xem Thông tin liên hệ

-       Nhấn nút <<Thông tin liên hệ>>, xuất hiện màn hình giới thiệu thông tin liên hệ của Công ty Cổ phần MISA:

image1166

-       Nhấn nút <<Trở về>> để quay về màn hình trước.

8 Xem Thoả thuận quyền sử dụng

-       Nhấn nút <<Thoả thuận quyền sử dụng>>, xuất hiện màn hình giới thiệu giấy phép sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014:

image1167

-       Nhấn nút <<Trở về>> để quay về màn hình trước.

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.