Menu Hoạt động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Hoạt động chỉ xuất hiện khi NSD làm việc với tiện ích Quản lý công việc. Menu Hoạt động bao gồm các chức năng của tiện ích này.

image1168

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm với các chức năng trên menu Hoạt động, tham khảo tiện ích Quản lý công việc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.