Tìm nhanh Loại vật tư, hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Loại vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh loại vật tư, hàng hóa đã được khai báo trong Danh mục\Vật tư, Hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Loại vật tư, hàng hóa, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image297

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại vật tư hàng hóa

Tên loại

Tên của loại vật tư hàng hóa

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn loại vật tư hàng hóa

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn loại vật tư hàng hóa

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm loại vật tư hàng hóa vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm loại vật tư hàng hóa có tên chứa từ “nguyên”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image298

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn loại vật tư hàng hóa cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy loại vật tư hàng hóa đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.