Tìm nhanh Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh vật tư, hàng hóa đã được khai báo trong Danh mục\Vật tư, Hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về vật tư hàng hóa, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image299

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã vật tư, hàng hóa

Mã của vật tư hoặc hàng hóa

Tên vật tư, hàng hóa

Tên của vật tư hoặc hàng hóa

Mã kho

Mã kho của vật tư còn tồn

Số lượng tồn

Số lượng tồn của từng vật tư hàng hóa trên từng kho

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn vật tư hoặc hàng hóa

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn vật tư hoặc hàng hóa

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm vật tư hoặc hàng hóa vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm vật tư có tên chứa từ “mực”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image300

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn vật tư hoặc hàng hóa cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy vật tư hoặc hàng hóa đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.