Tìm nhanh Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Loại công cụ dụng cụ đã được khai báo trong Danh mục\Công cụ dụng cụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Loại CCDC, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image301

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã của loại công cụ dụng cụ

Tên loại

Tên của loại công cụ dụng cụ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Loại công cụ dụng cụ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Loại công cụ dụng cụ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Loại công cụ dụng cụ vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Loại công cụ dụng cụ có tên chứa từ “nhà xưởng”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image302

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Loại công cụ dụng cụ cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Loại công cụ dụng cụ đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.