Tìm nhanh Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh công cụ dụng cụ đã được khai báo trong Danh mục\Công cụ dụng cụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về công cụ dụng cụ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image303

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã CCDC

Mã của công cụ dụng cụ

Tên CCDC

Tên của công cụ dụng cụ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn công cụ dụng cụ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn công cụ dụng cụ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm công cụ dụng cụ vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm công cụ dụng cụ có tên chứa từ “máy”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image304

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn công cụ dụng cụ cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy công cụ dụng cụ đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.