Tìm nhanh Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh tài sản cố định đã được khai báo trong Danh mục\Tài sản cố định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về tài sản cố định, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image305

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tài sản

Mã của tài sản cố định

Tên tài sản

Tên của tài sản cố định

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn tài sản cố định

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn tài sản cố định

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm tài sản cố định vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm tài sản cố định có tên chứa từ “tivi”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image306

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn tài sản cố định cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy tài sản cố định đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.