Tìm nhanh Phòng/ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Phòng/ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh Phòng/Ban đã được khai báo trong Danh mục\Phòng/Ban.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải ô nhập liệu Phòng/Ban, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image319

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã Phòng/ban

Mã của Phòng/ban

Tên Phòng/ban

Tên của Phòng/ban

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn Phòng/Ban

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn Phòng/Ban

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm Phòng/Ban vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm Phòng/Ban có tên chứa từ “kế toán”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image320

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn Phòng/Ban cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy Phòng/Ban đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.