Tìm nhanh Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh tài khoản đã được khai báo trong Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về tài khoản, ví dụ: ô TK Nợ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image321

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số tài khoản

Số hiệu của tài khoản

Tên tài khoản

Tên của tài khoản

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn tài khoản

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn tài khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm tài khoản vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm tài khoản có số “2111”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image322

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn tài khoản cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy tài khoản đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.